1. elektricitet

  elektricitet, fenomen som sammanhänger med anhopning och förflyttning av elektroner.
 2. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 3. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 4. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 5. epidemi

  epidemi, tillfällig anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område.
 6. ackumulation

  ackumulation, växters upplagring av ämnen, upptagna från omgivningen.
 7. tjocktarm

  tjocktarm, intestinum crassum, del av tarmkanalen i bukhålan mellan tunntarmen och anus hos ryggradsdjur inklusive människa.
 8. destruent

  destruent, nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans.
 9. talamus

  talamus, stor, äggformig parig kärna i mellanhjärnan med anhopningar av nervceller.
 10. snö

  snö, nederbörd som består av iskristaller. Dessa kan ha olika former beroende på temperatur och luftfuktighet, till exempel nålar, prismor eller stjärnor.