1. Anneli

  Anneli, kvinnonamn, från början troligen en smekform av Anne Louise; jämför dock det tyska namnet Annele (egentligen ’lilla Anna’).
 2. Annelie

  Annelie, den första i handeln förekommande sorten av ”smulgubbe”, dvs. korsning mellan smultron och jordgubbe.
 3. Anneli Hulthén

  Hulthén, Anneli, född 1960, politiker (socialdemokrat), landshövding i Skåne län sedan 2016.

 4. Anneli Alhanko

  Alhanko, Anneli, född 1953, ballerina, utbildad vid Kungliga Teaterns balettskola, premiärdansös 1976, hovdansare 1990.
 5. Anneli Furmark

  Furmark, Anneli, född 1962, serieskapare.

 6. Anneli Jordahl

  Jordahl, Anneli, född 1960, författare och litteraturkritiker.

 7. Anneli Jäätteenmäki

  Jäätteenmäki, Anneli, född 1955, finländsk politiker (centerpartist), statsminister 2003 (17 april–24 juni) i koalitionsregeringen mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Svenska folkpartiet, ledamot av Europaparlamentet sedan 2004.
 8. smulgubbe

  smulgubbe, korsning mellan jordgubbssorten Annelie och månadssmultronsorten Rügen.
 9. chick lit

  chick lit, litteraturgenre som uppehåller sig vid beskrivningar av yngre storstadskvinnors liv.

 10. hovdansare

  hovdansare, hederstitel för särskilt förtjänt dansare, införd 1990. Titeln utdelas, liksom titeln hovsångare/hovsångerska, av kungen personligen.