1. Assar Lindbeck

  Lindbeck, Assar, 1930–2020, nationalekonom, professor vid Handelshögskolan i Stockholm 1964–71, professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet från 1971.

 2. Assar

  Assar, mansnamn av nordiskt ursprung.
 3. Assar Gabrielsson

  Gabrielsson, Assar, 1891–1962, industriman, en av Volvos grundare.

 4. Assar Åkerman

  Åkerman, Assar, 1860–1936, jurist och politiker, statsråd 1920 och 1921–23, riksdagsman 1909–14 (andra kammaren) och från 1919 (första kammaren).
 5. Assar Rönnlund

  Rönnlund, Assar, 1935–2011, längdskidåkare.
 6. Assar Hadding

  Hadding, Assar, 1886–1962, geolog, professor i geologi och mineralogi vid Lunds universitet 1934–51, dess rektor 1947–51.
 7. ass

  ass, äldre viktenhet.
 8. ass

  ass, tidigare förkortning i postala sammanhang för assurans; ordet användes ofta som benämning på en assurerad försändelse.
 9. Assarhaddon

  Assarhaddon, kung av Assyrien 680–669 f.Kr., son till Sanherib.

 10. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.