1. Auger-effekt

  Auger-effekt , atomär effekt, upptäckt av Pierre Auger 1925.
 2. Pierre Auger

  Auger, Pierre, 1899–1993, fransk fysiker och forskningsadministratör, professor vid Sorbonne 1937–69.
 3. Augerum

  Augerum, f.d. församling i Karlskrona kommun, Blekinge (Blekinge län).
 4. Pierre François Charles Augereau

  Augereau, Pierre François Charles, 1757–1816, fransk militär.
 5. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 6. svensk–norska unionen

  svensk–norska unionen, officiellt Sverige–Norge eller Sverige och Norge, den statsrättsliga föreningen mellan kungarikena Sverige och Norge 1814–1905.
 7. jonisation

  jonisation, jonisering,, process vid vilken det bildas joner.
 8. kosmisk strålning

  kosmisk strålning, genomträngande joniserande strålning av utomjordiskt ursprung, upptäckt 1912–13 bland annat med hjälp av ballonger av Victor F. Hess.

 9. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 10. Halleys komet

  Halleys komet, egentligen 1P/Halley, historiens mest framträdande komet, vilken har observerats vid varje passage i solens närhet sedan 240 f.Kr.