1. CPU

  CPU, central processing unit, datorterm, se centralenhet.
 2. gränssnitt

  gränssnitt, engelska interface, i tekniska sammanhang en väldefinierad och formellt beskriven kontaktyta mellan två system eller enheter.
 3. MOS-teknik

  MOS-teknik, teknik för tillverkning och konstruktion av integrerade kretsar som innehåller MOS-transistorer.
 4. centralenhet

  centralenhet, CPU, i datorsammanhang en funktionell enhet som omfattar en processor och eventuellt cacheminne.
 5. MOS

  MOS, metal oxide semiconductor, benämning på de skikt som ingår i en viss typ av fälteffekttransistor, den s.k. MOS-transistorn (MOSFET).
 6. sockel

  sockel, inom datortekniken plastkomponent med elektriska kontakter på moderkortet för montering av elektroniska enheter.
 7. tråd

  tråd, engelska thread, inom datorprogrammering ett objekt som utför satserna i ett vanligt sekventiellt program en rad i taget och vanligen efter varandra såsom beskrivs av källprogrammet.
 8. multiprogramming

  multiprogramming, multiprogrammering, princip för effektivt utnyttjande av en dators centralenhet (CPU).
 9. register

  register, i datorteknik ett minneselement som kan lagra ett visst antal bitar som alla kan skrivas eller läsas samtidigt.
 10. ring

  ring, inom datortekniken mekanism för att skydda viktiga datorfunktioner mot felaktig användning.