1. Celsius

  Celsius, temperaturenhet, se grad Celsius.
 2. Celsius

  Celsius, släkt härstammande från kyrkoherden Nicolaus Magni Alptaneus ( 1577–1658) i Ovanåker, Hälsingland.
 3. CELSIUS-ringen

  CELSIUS-ringen, tidigare partikelaccelerator avsedd för naturvetenskaplig grundforskning, främst rörande egenskaperna hos materiens minsta beståndsdelar, dvs. atomkärnorna och elementarpartiklarna.
 4. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 5. Magnus Celsius

  Celsius, Magnus, 1621–79, matematikprofessor i Uppsala; jämför släktartikel Celsius.
 6. Nils Celsius

  Celsius, Nils, 1658–1724, astronomiprofessor i Uppsala; jämför släktartikel Celsius.
 7. Johan Celsius

  Celsius, Johan, 1660–1710, jurist, dramatiker; jämför släktartikel Celsius.
 8. Olof Celsius

  Celsius, Olof, d.ä., 1670–1756, botaniker, språkman och präst; jämför släktartikel Celsius.
 9. Olof Celsius

  Celsius, Olof, d.y., 1716–94, ämbetsman, biskop, politiker och historiker; jämför släktartikel Celsius.
 10. grad Celsius

  grad Celsius, beteckning °C, är SI-enhet för ”vanlig temperatur”, celsiustemperatur, dvs. temperatur över smältpunkten för is (under preciserade förhållanden).