1. Curt Weibull

  Weibull, Curt, 1886–1991, historiker, professor vid Göteborgs högskola 1927–53, rektor där 1936–46; jämför släktartikel Weibull.
 2. Curt Nicolin

  Nicolin, Curt, 1921–2006, industriman, civilingenjör.
 3. Curt Boström

  Boström, Curt, 1926–2014, politiker (socialdemokrat).
 4. Curt Franksson

  Franksson, Curt, 1916–2007, kirurg, professor vid Karolinska Institutet 1960–82, överläkare vid Serafimerlasarettet 1960–72 och vid Huddinge sjukhus 1972–82.
 5. Curt Asker

  Asker, Curt, 1930–2015, målare och skulptör.
 6. Curt Falkenstam

  Falkenstam, Curt, 1918–94, journalist och informatör, byråchef i Rikspolisstyrelsen 1966–83, chefredaktör för tidskriften Svensk Polis 1962–83.
 7. Curt Hillfon

  Hillfon, Curt, född 1943, konstnär, son till Hertha Hillfon, bror till Maria Hillfon.
 8. Curt Gyllenswärd

  Gyllenswärd, Curt, 1894–1980, läkare, professor i pediatrik vid Uppsala universitet 1944–50 och vid Karolinska Institutet 1950–62.
 9. Curt Goetz

  Goetz, Curt, egentligen Kurt Götz, 1888–1960, tysk skådespelare och författare.
 10. Curt Masreliez

  Masreliez, Curt, 1919–79, skådespelare; jämför släktartikel Masreliez.