1. Demonstjärnan

  Demonstjärnan, annat namn på stjärnan Algol.
 2. demonstration

  demonstration, protest eller meningsyttring som görs på ett uppmärksammat sätt, med förebild i den internationella arbetarrörelsens demonstrationer första maj.
 3. demonstrationsfrihet

  demonstrationsfrihet, rätt att anordna och delta i demonstration på allmän plats.

 4. demonstrativa adverb

  demonstrativa adverb, adverb som används deiktiskt eller anaforiskt, i svenskan t.ex. här, där, hit, dit, nu, då, därför, här- eller där- jämte preposition.
 5. demonstrativa pronomen

  demonstrativa pronomen, definita pronomen som primärt används deiktiskt om någon eller något i talsituationen (Ta den här stolen!) men som också ofta används anaforiskt (Räntan har stigit och detta oroar regeringen.).
 6. demon

  demon, bakgrundsprogram i operativsystem som arbetar utan styrning från användaren.
 7. demon

  demon, ond ande, särskilt i judisk, kristen och islamisk tradition.
 8. quod erat demonstrandum

  quod erat demonstrandum, q.e.d., Q.E.D., vilket skulle bevisas.
 9. försöks- och demonstrationsskola

  försöks- och demonstrationsskola, Fod-skola, en till de svenska lärarhögskolorna genom riksdagsbeslut 1967 knuten skola, där lärarkandidaterna kunde följa och ibland medverka i pedagogiska försök och demonstrationer under ledning av lärarhögskolans pedagogik- och metodiklärare.
 10. Demonernas port

  Demonernas port, japansk film, se Rashomon – demonernas port.