1. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 2. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 3. Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci (egentligen Lionardo da Vinci), född troligen 15 april 1452 i Anchiano vid Vinci i Toscana, död 2 maj 1519 i Amboise i Frankrike, italiensk konstnär, arkitekt, uppfinnare och naturforskare, genom sin mångsidighet en av konst- och vetenskapshistoriens största gestalter.

 4. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 5. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
 6. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. della Scala

  della Scala , Scaligeri, italiensk adelsfamilj, känd från 1000-talet.
 9. Giovanni Pico della Mirandola

  Pico della Mirandola, Giovanni, 1463–94, italiensk humanistfilosof, från 1484 verksam i Florens.
 10. Giovanni Della Casa

  Della Casa, Giovanni, 1503–56, italiensk författare och kyrkoman.