1. Denis Diderot

  Diderot, Denis, född 5 oktober 1713, död 31 juli 1784, fransk författare och filosof.
 2. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 3. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.
 4. förromantik

  förromantik, gemensam benämning på litterära strömningar som i olika länder under andra hälften av 1700-talet opponerade sig mot förnuftsdyrkan och klassicismens regelpoetik och i stället hävdade originaliteten, geniets frihet, känslans rätt och en expressiv diktsyn.
 5. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 6. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 7. encyklopedisterna

  encyklopedisterna, benämning på den grupp författare och filosofer som medarbetade i Diderots berömda Encyclopédie, utgiven 1751 och framåt.
 8. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 9. forskningsresor

  forskningsresor utförs väsentligen i syfte att systematiskt insamla kunskap.
 10. Jean d’Alembert

  d’Alembert, Jean le Rond, född 17 november 1717, död 29 oktober 1783, fransk matematiker och filosof.