1. England

  England, formellt ett kungadöme men egentligen ett delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), dvs.(med gängse språkbruk) Storbritannien.
 2. Church of England

  Church of England, Engelska kyrkan, den nationella kyrka som uppkom i England genom 1500-talets reformation och som efter hand blev moderkyrka för anglikanska kyrkogemenskapen.
 3. England expects that every man will do his duty

  England expects that every man will do his duty, även citerat England expects every man to do his duty (’England väntar sig att varje man gör sin plikt’), berömd dagorder av Lord Nelson inför slaget vid Trafalgar 21 oktober 1805.
 4. New England

  New England, region i nordöstra USA; 186 500 km 2, 14,4 miljoner invånare (2011).
 5. Bank of England

  Bank of England, London, Storbritanniens centralbank, grundad som privatbank 1694 med uppgift att finansiera kriget mot Frankrike.
 6. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 7. Nya England

  Nya England, region i USA, se New England.
 8. All England Club

  All England Club, egentligen The All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon, en av världens mest inflytelserika tennisklubbar, stiftad 1868 i London under namnet The All England Croquet Club.
 9. Merry old England

  Merry old England (eng., ’trevliga gamla England’), uttryck som ursprungligen syftade på det elisabetanska England före 1600-talets konflikter men som senare fått en mer allmän innebörd (’den gamla goda tiden’).
 10. New England Journal of Medicine

  New England Journal of Medicine, vetenskaplig veckotidskrift utgiven av Massachusetts Medical Society.