1. beståndsuppskattning

  beståndsuppskattning av fisk, beräkning av ett visst fiskbestånds storlek i vikt och antal individer samt av de i beståndet ingående individernas ålder.
 2. älvsik

  älvsik, Coregonus lavaretus , art i familjen sikfiskar.
 3. bäckröding

  bäckröding, Salvelinus fontinalis, art i familjen laxfiskar med naturlig utbredning i nordöstra Nordamerika.
 4. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 5. bergsimpa

  bergsimpa, Cottus poecilopus, art i fiskfamiljen simpor.