1. Gitta Sereny

  Sereny, Gitta, 1923–2012, ungersk-österrikisk journalist och författare, verksam i Storbritannien.
 2. Gitta-Maria Sjöberg

  Sjöberg, Gitta-Maria, född 1957, opera- och konsertsångerska (sopran).
 3. Gittan Jönsson

  Jönsson, Birgitta ( Gittan), född 1948, konstnär.
 4. gitter

  gitter, de matematiska punkter i rymden som definierar stommen eller mönstret för en kristall.
 5. gitter

  gitter, punktgitter, periodisk anordning av punkter i ett rum Rn, t.ex. i planet R 2.
 6. gitter

  gitter, diffraktionsgitter, optisk komponent för uppdelning av ljus efter våglängd.
 7. bascentrerat gitter

  bascentrerat gitter, en typ av tredimensionellt punktgitter som i huvudsak används för att beskriva vissa strukturer i de monoklina och ortorombiska kristallsystemen.
 8. optiskt gitter

  optiskt gitter, regelbunden struktur av stående elektromagnetiska vågor.
 9. ytcentrerat gitter

  ytcentrerat gitter, tredimensionellt punktgitter som används för att beskriva strukturer i de ortorombiska och kubiska kristallsystemen.
 10. rymdcentrerat gitter

  rymdcentrerat gitter, en typ av tredimensionellt punktgitter som används för att beskriva strukturer i de ortorombiska, tetragonala och kubiska kristallsystemen.