1. Louise Hagberg

  Hagberg, Louise, 1868–1944, folklivsforskare, amanuens vid Nordiska museet 1891–1931, brorsdotter till Carl August Hagberg.
 2. Knut Hagberg

  Hagberg, Knut, 1900–75, litteraturkritiker och essäist.
 3. Erik Hagberg

  Hagberg, Erik, 1905–84, skogsforskare.
 4. Hilding Hagberg

  Hagberg, Hilding, 1899–1993, politiker (kommunist), riksdagsman 1933–64 (andra kammaren), gruppordförande 1937–63, partiordförande 1951–64.
 5. Rune Hagberg

  Hagberg, Rune, 1924–2015, konstnär.
 6. Arne Hagberg

  Hagberg, Arne, 1919–2011, växtförädlare och växtgenetisk forskare, föreståndare för Sveriges Utsädesförening 1972–79, professor i kulturväxternas genetik och förädling vid Sveriges lantbruksuniversitet, Svalöv, 1979–85.
 7. Mattias Hagberg

  Hagberg, Mattias, född 1975, journalist, författare och debattör.
 8. Carl August Hagberg

  Hagberg, Carl August, 1810–64, estetiker, översättare, professor vid Lunds universitet i estetik och moderna språk 1840–58 och i nordiska språk från 1859, ledamot av Svenska Akademien från 1851.
 9. John Wilhelm Hagberg

  Hagberg, John Wilhelm, 1897–1970, sångare.
 10. Ulf Erik Hagberg

  Hagberg, Ulf Erik, 1932–2012, arkeolog, museiman, docent vid Uppsala universitet 1969–77, landsantikvarie i Skaraborgs län 1977–87, chef för Statens historiska museum 1988–97, där han bl.a. skapade Guldrummet.