1. Hansa

  Hansa, svenskt passagerarfartyg, byggt 1899 i Stockholm, som gick i reguljär trafik mellan Nynäshamn och Visby för Gotlandsbolaget.
 2. Hansa

  Hansa, tyska bilar tillverkade 1906–39.
 3. Hansa-Theater

  Hansa-Theater , varieté i Hamburg öppnad 1894.
 4. Trygg-Hansa

  Trygg-Hansa, egentligen Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), Stockholm, skadeförsäkringsbolag.
 5. Hansan

  Hansan, Hanseförbundet, från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet ett merkantilt och politiskt förbund mellan tyska köpmän och städer i nordsjö- och östersjöområdena.
 6. Hans Ackefors

  Ackefors, Hans, född 1932, zoolog, professor i ekologisk zoologi vid Stockholms universitet 1977–97.
 7. Hans Andrias Djurhuus

  Djurhuus, Hans Andrias ( Andreas), 1883–1951, färöisk diktare och teaterledare, bror till Jens Hendrik Oliver D.
 8. Hans Andersson

  Andersson, Hans, född 1936, medeltidsarkeolog, verksam som länsantikvarie i Göteborgs och Bohus län 1977–86, professor i medeltidsarkeologi i Lund 1988–2001.
 9. Hans Andersson

  Andersson, Hans, i Västra Nöbbelöv, senare Skivarp (Skåne), 1848–1919, politiker, lantbrukare och från 1901 direktör för Skivarps sockerbruk.
 10. Hans Asplund

  Asplund, Hans, 1921–94, arkitekt, professor vid Lunds tekniska högskola 1966–87, son till Gunnar Asplund.