1. IQ

  IQ, se intelligenskvot.
 2. IQ

  IQ, nationalitetsbeteckning för Irak.
 3. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 4. intelligenskvot

  intelligenskvot, IK, IQ, mått på en individs intelligens efter utförd intelligenstest.
 5. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 6. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.
 7. Mensa

  Mensa, internationell förening för personer med dokumenterat hög intelligens.
 8. Stanford–Binet-skalan

  Stanford–Binet-skalan, individualadministrerat instrument för mätning av intellektuell förmåga, vilket publicerats i flera olika utgåvor, första gången 1916 av Lewis M. Terman och H.G. Childs.
 9. William Stern

  Stern, William, 1871–1938, tysk psykolog.
 10. Stephen Fry

  Fry, Stephen, född 1957, brittisk skådespelare, komiker, författare och regissör.