1. invärtesmedicin

  invärtesmedicin, detsamma som internmedicin.
 2. destruent

  destruent, nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans.
 3. internalisering

  internalisering, införliva, inkorporera.
 4. salicylsyra

  salicylsyra, 2-hydroxibensoesyra, substans med smärtlindrande, febernedsättande och svagt inflammationshämmande verkan.
 5. intern

  intern, benämning på en person som hålls i fängsligt förvar.
 6. läkemedelsform

  läkemedelsform, läkemedelsberedning , utformning av bruksfärdigt läkemedel.
 7. internmedicin

  internmedicin, tidigare allmän internmedicin, ibland invärtes medicin, den specialitet som ägnas åt diagnostik och behandling av sjukdomar i kroppens inre organ.
 8. empyem

  empyem, varig inflammation i något av kroppens hålrum.
 9. fläder

  fläder, Sambucus nigra, art i familjen desmeknoppsväxter.
 10. hälsobrunn

  hälsobrunn, hälsokälla, brunn eller källa där vattnet förr ansågs besitta hälsobringande egenskaper, främst genom förekomsten av olika mineralsalter.