1. Irma

  Irma, kvinnonamn av tyskt ursprung, kortform av namn på Irm-, såsom Irmgard och Irmtraud.
 2. Irma Grese

  Grese, Irma, 1923–45, tysk lägervakt.
 3. Irma Björck

  Björck, Irma, född Krook, 1898–1993, operasångerska (mezzosopran, sopran), hovsångerska 1943.
 4. Irma Nordvang

  Nordvang, Irma, 1905–1977, författare, översättare.
 5. Irma Kukkasjärvi

  Kukkasjärvi, Irma, född Hilska 1941, finländsk textilkonstnär och textilformgivare.
 6. Irma Christenson

  Christenson, Irma, 1915–93, skådespelerska.
 7. Irma von Troll-Borostyáni

  Troll-Borostyáni, Irma von, 1847–1912, österrikisk författare och feminist, en av de första som engagerade sig i kvinnofrågor i Österrike.
 8. Irma S:t Cyr Jonsson

  S:t Cyr Jonsson, Irma, född S:t Cyr, 1902–84, författare, systerdotter till Hjalmar Bergman.
 9. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 10. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.