1. naturkatastrof

    naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
  2. prepper

    prepper, survivalist, anhängare av en företrädesvis urban social rörelse, som går ut på att ha beredskap i händelse av vittgående kriser.