1. långa knivarnas natt

  långa knivarnas natt, benämning på den nazistiska mordaktionen 30 juni 1934 mot ledningen av de egna stormtrupperna SA.

 2. kniv

  kniv består av ett blad med en ten, tånge, instucken i ett skaft; det förtjockade partiet mellan blad och tånge benämns mitra.

 3. osthyvel

  osthyvel, hushållsredskap som används för att skära ost i tunna skivor.
 4. Harry Martinson

  Martinson, Harry, född 6 maj 1904, död 11 februari 1978, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1949, Nobelpristagare i litteratur 1974 tillsammans med Eyvind Johnson.

 5. Benito Mussolini

  Mussolini, Benito, född 29 juli 1883, död 28 april 1945, italiensk politiker, fascismens grundare, regeringschef, med titeln il Duce (’Ledaren’), 1922–43.

 6. faner

  faner, tunna skivor eller flak, vanligtvis av trä och då ofta av ädelt träslag.
 7. tromb

  tromb, sky­drag, sammanfattande benämning på våldsamma atmosfäriska virvlar med diameter från ett tiotal meter upp till någon kilometer.

 8. giljotin

  giljotin, fallbila, ett avrättningsverktyg bestående av två upprättstående stolpar, upptill förenade av en tvärbjälke, samt en mellan stolparna löpande snedställd kniv, som vid avrättningen frigörs och faller ner mot halsen på den person som skall avrättas.

 9. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 10. retuschering

  retuschering, retusch, traditionellt manuell bearbetning med penna, pensel, kniv och liknande för att ta bort eller dölja skador på negativ, fotografiska pappersbilder eller typografiska original.