1. bildskärm

  bildskärm, datorskärm, TV-skärm, monitor, engelska display, arbetsredskap för elektronisk presentation av bearbetad information från dator, datorsystem eller TV-mottagare, men också för kontroll av inmatade uppgifter eller text från t.ex. ett tangentbord.
 2. oscilloskop

  oscilloskop, elektriskt mätinstrument för mätning av snabba förlopp.
 3. elöverkänslighet

  elöverkänslighet, term som bygger på uppfattningen att människor kan bli i medicinsk mening överkänsliga mot elektromagnetiska fält eller sådan elektromagnetisk strålning som används för kommunikation.
 4. Anoto Group AB

  Anoto Group AB, Lund, företag inom digital penn- och pappersteknologi.
 5. pekskärm

  pekskärm, tryckkänslig skärm, engelska touch screen, bildskärm som kan ta emot kommandon genom att användaren vidrör (pekar) på skärmen.
 6. skärmsläckare

  skärmsläckare, program på persondator som startar automatiskt då användaren varit passiv vid tangentbord och mus under en tidsperiod.
 7. kameraindustri

  kameraindustri, företagssektor för produktion av optik, teknik och lagringsmedier för registrering av analog och digital bild och film.
 8. LCD

  LCD, liquid crystal display, teckenruta eller bildskärm som utnyttjar att flytande kristaller i ett tunt skikt (vanligen 5–10 μm) mellan glasplattor eller plastfolier ändrar optiska axelns riktning när de utsätts för en elektrisk spänning.
 9. HDTV

  HDTV, högupplösningstelevision, ”skarp-TV”, digitalt överförd television med betydligt högre upplösning än de traditionella analoga systemen.