1. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.
 2. ljudnivå

  ljudnivå, vanligen logaritmiskt mått på ljudstyrka, vilken kan mätas med ljudnivåmätare.
 3. ljudstyrka

  ljudstyrka, se ljud.
 4. ljudhastighet

  ljudhastighet, utbredningshastighet för ljudvågor i ett visst medium, bestämd av mediets egenskaper, t.ex. temperatur.
 5. ljudvall

  ljudvall, kraftig motståndsökning som ett flygplan utsätts för då det passerar från underljudsfart till överljudsfart.

 6. ljudtryck

  ljudtryck, den lufttrycksvariation som en ljudvåg åstadkommer.
 7. ljud

  ljud, lyra, inom skogsbruket benämning på en mer eller mindre övervallad, ofta längsgående stamskada.
 8. tonande ljud

  tonande ljud, språkljud som till skillnad från tonlösa uttalas med stämbandston, dvs. med vibrerande stämband.
 9. ljudupptagning

  ljudupptagning, inspelning, registrering av ljud med elektroakustiska medel, till exempel vid produktion av fonogram som ljudband, grammofonskivor, CD och ljudfiler, eller av film, video och radio- och TV-program.

 10. ljudhärmande ord

  ljudhärmande ord, ord som i sin form mer eller mindre tydligt återger ljudintryck.