1. Lycke

  Lycke, församling i Göteborgs stift, Kungälvs kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 1 649 invånare (2016).

 2. lycka

  lycka, folkloristisk term.
 3. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 4. lycka

  lycka, folkloristisk term.
 5. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 6. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.
 7. Mary Wollstonecraft

  Wollstonecraft, Mary, född 27 april 1759, död 10 september 1797, brittisk feminist, författare och filosof.
 8. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 9. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 10. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.