1. mystik

  mystik, samlingsterm för erfarenheter av ett möte med en yttersta verklighet som tolkas som gudomlig.
 2. myskoxe

  myskoxe, Ovibos moschatus, art i hovdjursfamiljen slidhornsdjur, underfamiljen getdjur.

 3. mysteriespel

  mysteriespel, medeltida skådespel med stoff ur bl.a. Bibeln.
 4. mysterium

  mysterium, outsägbar hemlighet, hemlig eller hemlighetsfull kulthandling.
 5. myskanka

  myskanka, barbarieand, tamform av myskand, domesticerad i Syd- och Centralamerika före 1400-talet.
 6. mysofobi

  mysofobi, intensiv, irrationell rädsla för smuts, orenhet och smitta, ofta förknippad med tvångsmässigt tvättande.
 7. mysticism

  mysticism, sammanfattande benämning på åskådningar som ser tillvaron som ett mysterium, vilket kan fattas endast med känsla och intuition.
 8. myskhjortar

  myskhjortar, annat namn på familjen myskdjur.
 9. myskand

  myskand, Cairina moschata , art i andfågelfamiljen Anatidae.
 10. myskdjur

  myskdjur, myskhjortar, Moschidae, familj partåiga hovdjur med sju arter i östra Asien, alla i släktet Moschus.