1. nipflod

    nipflod, niptid, minimum i tidvattnets amplitud, vilket inträffar två gånger var månad, nära tiden för halvmåne, då solens tidvattenbildande kraft till viss del upphäver månens.