1. nit

  nit, fästelement som används för att permanent sammanfoga föremål.
 2. nit

  nit, enhet med beteckningen nt för luminans.1 nt = 1 cd/m 2 (candela per kvadratmeter).
 3. För nit och redlighet i rikets tjänst

  För nit och redlighet i rikets tjänst, medalj i guld av 6:e storleken i högblått band med gula kanter, instiftad 1803.
 4. nt

  nt, beteckning för luminansenheten nit.
 5. kölblock

  kölblock, bultad eller nitad trä-, järn- eller stålkonstruktion som utgör bädd under ett fartyg i torrdocka.
 6. fästelement

  fästelement, gemensam benämning på diverse slag av skruvar, nitar, snäppelement m.m.
 7. balansaxel

  balansaxel, lageraxel i ett mekaniskt ur vid vilken balansen (oron) är fäst.
 8. hålkanttryck

  hålkanttryck, tryckspänning som uppkommer under överföring av krafter i kontaktytan i ett hål.
 9. diktning

  diktning, tätning av nitade fogar, t.ex. på ångpannor, genom stukning (med hjälp av riktmejsel) av plåtkant mot underliggande plåt.
 10. nitförband

  nitförband, förband som sammanfogar plåtar med hjälp av nitar, vanligtvis bestående av ett flertal nitar.