1. Nicaragua

  Nicaragua, stat i Centralamerika.

 2. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 3. spanska

  spanska (på spanska español), ibero-romanskt språk som talas som modersmål av 386 miljoner (2007), varav 90 % i Syd- och Nordamerika.
 4. Nordamerika

  Nordamerika, världsdel omfattande norra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 5. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 6. Costa Rica

  Costa Rica, stat i Centralamerika.

 7. Nicaraguamålet

  Nicaraguamålet, mål inför Internationella domstolen i Haag (1984–91).
 8. Nicaraguasjön

  Nicaraguasjön, spanska Lago de Nicaragua, Lago Cocibolca, sjö i södra Nicaragua; ca 8 430 km 2.
 9. Nicaraguakanalen

  Nicaraguakanalen, sjöfartskanal över det centralamerikanska näset mellan Atlanten och Stilla havet med konstruktionsstart 2014.
 10. Honduras

  Honduras, stat i Centralamerika.