1. Noa

  Noa, Noak, en rättfärdig man i Gamla Testamentet, med sönerna Sem, Ham och Jafet.
 2. noaord

  noaord, det språkliga uttryck med vilket man ersätter ett annat uttryck, som på grund av övertro anses farligt att använda.
 3. Noam Chomsky

  Chomsky, Noam, född 7 december 1928, amerikansk språkvetenskapsman, sedan 1955 professor vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.
 4. Noak

  Noak, gestalt i Gamla Testamentet, se Noa.
 5. Noatun

  Noatun, i fornnordisk mytologi Njords hemvist.
 6. Noaks Ark–Röda korset

  Noaks Ark–Röda korset, stiftelse grundad 1987, som arbetar för att hejda spridningen av HIV och begränsa aidsepidemin och dess negativa konsekvenser för individer, grupper och samhälle.
 7. NOAA

  NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, federal myndighet under handelsdepartementet i USA med främsta uppgift att göra väderprognoser och att kartlägga förhållandena i hav och atmosfär.
 8. Noah Webster

  Webster, Noah, 1758–1843, amerikansk lexikograf och språkvårdare.
 9. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 10. Noakhali

  Noakhali, stad i södra Bangladesh; för belägenhet se landskarta Bangladesh.