1. atomlära

  atomlära, atomism , ursprungligen uppfattningen att materien ytterst består av små odelbara partiklar, atomer, och att alla naturens förlopp kan förklaras genom dessa atomers rörelse och kombinationer.

 2. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 3. transcendentalfilosofi

  transcendentalfilosofi, den filosofi som i Kants efterföljd strävar att klarlägga de nödvändiga eller oundgängliga grundvalar på vilka all vår kunskap vilar.
 4. kosttillskott

  kosttillskott, livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost, som utgör koncentrerade källor för näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan och som tillhandahålls i avdelade doser, det vill säga i form av kapslar, tabletter eller liknande.

 5. psykiatrisk vård

  psykiatrisk vård, vård av patienter med psykiska störningar.

 6. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 7. Armand-Jean du Plessis Richelieu

  Richelieu, Armand-Jean du Plessis, från 1631 hertig av Richelieu, född 9 september 1585, död 4 december 1642, kardinal, fransk statsman.
 8. Robert W. Fogel

  Fogel, Robert William, född 1 juli 1926, död 11 juni 2013, amerikansk ekonom och historiker, professor vid University of Chicago från 1981.
 9. MTV

  MTV, Music Television, amerikansk TV-kanal inriktad på ungdom, förmedlad via satellit.
 10. beredskapslagring

  beredskapslagring, lagring av importerade och för försörjningen viktiga varor för användning i kris- och krigstid.