1. oljeeldning

  oljeeldning, förbränning av olja för uppvärmning av bostäder, lokaler och varmvatten samt för industriell processvärme.
 2. brandpost

  brandpost, anslutningsanordning, monterad på vattenledningsnätet, till vilken ett brandposthuvud och slang kan kopplas.
 3. laddram

  laddram, anordning som håller samman patroner i ett patronknippe.
 4. satstork

  satstork, inom lantbruket tork med satsvis påfyllning och tömning av torkgods.
 5. matningspump

  matningspump, matarpump , pump för påfyllning, t.ex. av matarvatten i ångpannor.
 6. refill

  refill, det material man återfyller vissa återfyllbara konsumentförpackningar (tvål, schampo etc.) med.
 7. tankreaktor

  tankreaktor, reaktionskärl i allmänhet bestående av en tank med omrörare.
 8. eldhastighet

  eldhastighet, det antal skott per tidsenhet (oftast minut) som avges med ett skjutvapen.
 9. matning

  matning, tillförsel, påfyllning (av t.ex. råvaror eller bränsle).
 10. rhyton

  rhyton, forntida tratt- eller hornformat kärl av metall eller keramik, avsett för dryckesoffer och ofta utformat som ett djurhuvud.