1. retursträck

  retursträck, fågelflyttning där flyttande fåglar på grund av ogynnsamma väder- och vindförhållanden avbryter ett flyttningspass och vänder tillbaka.
 2. Leon Spinks

  Spinks, Leon, född 1953, amerikansk boxare, bror till Michael Spinks.
 3. amurfalk

  amurfalk, Falco vespertinus amurensis, distinkt ras av aftonfalk.
 4. Uno Florén

  Florén, Uno, 1915–83, författare, journalist.
 5. Nordenskiöldstävlingen

  Nordenskiöldstävlingen, den tidiga svenska skidsportens mest uppmärksammade tävling.
 6. förpackning

  förpackning, emballage, materialhölje som en vara utrustas med i samband med tillverkning eller senare.
 7. prediktionsförslag

  prediktionsförslag, autoförslag, engelska autocomplete (suggestion) eller word completion, i datorsammanhang förslag på fortsättningen av en textsträng.
 8. forkörning

  forkörning, förr det arbete som utfördes av forbönder, dvs. bönder som med egen häst (ev. oxe) och på eget fordon fraktade råvaror, produkter eller förnödenheter åt t.ex. lanthandlare, järnbruk eller sågverk.
 9. kanal

  kanal, frekvensband för överföring av en bestämd kommunikation via kabel eller radio.
 10. Ella Lemhagen

  Lemhagen, Ella, född 1965, filmregissör och manusförfattare.