1. Teheran

  Teheran, persiska Tehrān, huvudstad i Iran.

 2. Teherankonferensen

  Teherankonferensen, konferens i Teheran 28 november–1 december 1943 mellan Roosevelt, Stalin och Churchill och deras medarbetare.
 3. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. bahai

  bahai, arabiska och persiska bahāūī, missionerande världsreligion.
 6. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 7. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 8. Qom

  Qom, stad i Iran.

 9. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 10. kanat

  kanat, bevattningssystem som utnyttjar grundvattennivån i högläntare delar av terrängen, främst i alluvialkoner (eller svämkäglor), och som genom en svagt sluttande underjordisk kanal för vattnet till lägre liggande bosättningar och odlingar.