1. Tora

  Tora (hebreiska, ’undervisning’), judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.
 2. Tora

  Tora, Thora, kvinnonamn av nordiskt ursprung, kortform av olika namn med förleden T(h)or- eller med efterleden - t(h)ora men så småningom ofta uppfattat som den feminina formen av Tore.
 3. Tora Teje

  Teje (till 1909 Johansson), Tora, 1893–1970, skådespelerska.
 4. Tora Nordström-Bonnier

  Nordström-Bonnier, Tora, 1895–1991, journalist och författare.

 5. Tor Aulin

  Aulin, Tor, 1866–1914, violinist, dirigent och tonsättare, bror till Valborg Aulin.
 6. Tora Dahl

  Dahl, Tora, 1886–1982, författare; dotter till Theodor Dahl, sondotter till F.G.A. Dahl.
 7. Tora Berger

  Berger, Tora, född 1981, norsk skidskytt.

 8. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 9. Tora Vega Holmström

  Holmström, Tora Vega, 1880–1967, konstnär, dotter till Leonard Holmström, syster till Torsten Holmström.
 10. Torarullar

  Torarullar, pergamentrullar för liturgiskt bruk med de fem Moseböckernas text (se Tora) präntade av särskild utbildad skrivare ( sofer) enligt rabbinska föreskrifter.