1. Torbjörn

  Torbjörn, Thorbjörn, mansnamn av nordiskt ursprung, sammansatt av gudanamnet Tor och björn.
 2. Torbjörn Fagerström

  Fagerström, Torbjörn, född 1944, ekolog, professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet 1985–2000, prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet 2000–06.
 3. Torbjörn Flygt

  Flygt, Torbjörn, född 1964, författare.

 4. Torbjörn Vallinder

  Vallinder, Torbjörn, 1925–2011, statsvetare, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet 1962–91, redaktör för Statsvetenskaplig Tidskrift 1970–84.
 5. Torbjörn Blomdahl

  Blomdahl, Torbjörn, född 1962, biljardspelare.

 6. Torbjörn Olsson

  Olsson, Torbjörn, 1916–98, arkitekt, delägare i AOS arkitekter AB.
 7. Torbjörn Hedberg

  Hedberg, Torbjörn, född 1939, matematiker, rektor vid Högskolan i Luleå 1979–93, professors namn 1986.
 8. Torbjörn Jilar

  Jilar, Torbjörn, 1949–2011, professor i trädgårdsnäringens byggnads- och klimatteknik, vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.

 9. Torbjörn Thedéen

  Thedéen, Torbjörn, född 1931, statistiker.
 10. Torbjörn Nilsson

  Nilsson, Torbjörn, född 1954, fotbollsspelare (forward) och tränare.