1. undvikandebetingning

  undvikandebetingning, undvikandeinlärning, inlärningsprocess inriktad mot att undvika obehagliga situationer, t.ex. att klä sig på lämpligt sätt vid risk för dåligt väder eller att undvika hissar och välja att gå i trappor.
 2. pressning

  pressning, arbetsoperation som i materialtekniken används för att plastiskt forma material (t.ex. plåt eller plast).
 3. emblematik

  emblematik, sinnebildskonst, läran om emblem och deras användning.
 4. Hercules

  Hercules, Lockheed C-130, amerikanskt transportflygplan (i svenska flygvapnet TP 84), sedan 1955 byggt i cirka 2 500 exemplar.
 5. William Eggleston

  Eggleston, William, född 1939, amerikansk fotograf.
 6. grå bläcksvamp

  grå bläcksvamp, Copriniopsis atramentaria, art i basidsvampsordningen Agaricales.
 7. kalkskyende

  kalkskyende, om växt som undviker kalkhaltig miljö, se acidofil.
 8. minimibehov

  minimibehov, den minsta mängd av ett ämne som behöver intas dagligen för att bristsjukdomar skall undvikas.
 9. mentalsjukvård

  mentalsjukvård, vård av patienter med psykiska störningar.
 10. japanisering

  japanisering, inom ekonomin term för anammandet av japanska begrepp, t.ex just-in-time (exakt tidsmässig leverans från underleverantör för att undvika lagerhållning).