1. Virrat

  Virrat , det finska namnet på Virdois i Finland.
 2. Virdois

  Virdois, finska Virrat, kommun och stad i Birkaland, Finland.

 3. knoparmoj

  knoparmoj, ”sotarspråk”, sotarnas yrkesjargong.
 4. baul

  baul, bāul, vandrande sångare eller sångdiktare i Bengalen.
 5. Helan och Halvan

  Helan och Halvan, Laurel and Hardy, amerikanskt filmkomikerpar med Oliver Hardy som den överviktiga Helan och Stan Laurel som den tunnare Halvan.

 6. Bruce Dern

  Dern, Bruce, född 1936, amerikansk skådespelare.

 7. Helena Bross

  Bross, Helena, född Bengtsson 13 april 1950, författare.

 8. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.