1. modulering

    modulering, modulation, process som får en egenskap hos en våg (informationssignalen) att variera med en egenskap i en annan våg (bärvågen).
  2. cell

    cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.