1. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 2. Perca

  Perca, det vetenskapliga namnet på ett släkte abborrfiskar med tre arter, i svenska vatten abborre.
 3. guldabborre

  guldabborre, färgvariant av fiskarten abborre.
 4. ogräsfisk

  ogräsfisk, fiskarter som ur fiskevårdssynpunkt är oönskade och bör bekämpas för att mer eftertraktade arter skall gynnas.
 5. trattfiske

  trattfiske, fiskemetod för fiske nattetid, med hjälp av en lykta, efter framför allt abborre.
 6. balanspirk

  balanspirk, balanspimpel, fisklikt pimpelbete med horisontellt rörelsemönster.
 7. abborrfiskar

  abborrfiskar, Percidae, familj abborrlika fiskar med ca 165 arter i sötvatten i Nordamerika, norra Asien och Europa.
 8. tusenbröder

  tusenbröder, småväxta fiskbestånd som uppstår vid hög populationstäthet, i synnerhet hos abborre, som är mycket produktiv.
 9. utterfiske

  utterfiske, krokfiske med släpande rev.
 10. insjöfiske

  insjöfiske, yrkesmässigt fiske samt sport- och husbehovsfiske i insjöar och vattendrag.