1. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 2. utterfiske

  utterfiske, krokfiske med släpande rev.
 3. isfiske

  isfiske, fiske från sjö- eller havsis.
 4. bred binnikemask

  bred binnikemask, fiskbandmask , Diphyllobothrium latum, art i klassen bandmaskar.
 5. fjärsing

  fjärsing, Trachinus draco, art i familjen fjärsingfiskar.
 6. sportfiske

  sportfiske, rekreativt fiske med handredskap där fångsten används endast för det egna behovet.
 7. Perca

  Perca, det vetenskapliga namnet på ett släkte abborrfiskar med tre arter, i svenska vatten abborre.
 8. guldabborre

  guldabborre, färgvariant av fiskarten abborre.
 9. ogräsfisk

  ogräsfisk, fiskarter som ur fiskevårdssynpunkt är oönskade och bör bekämpas för att mer eftertraktade arter skall gynnas.
 10. trattfiske

  trattfiske, fiskemetod för fiske nattetid, med hjälp av en lykta, efter framför allt abborre.