1. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 2. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 3. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 4. Skämtan om abbotar

  Skämtan om abbotar, benämning på en kort prosasatir som troligen tillkommit i början av 1400-talet och torde ha utländsk förebild.
 5. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 6. stift

  stift, kyrkligt förvaltningsområde, styrt av biskop, i vissa fall av abbot.
 7. abbedissa

  abbedissa, föreståndarinna för kvinnligt benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- eller klarisskloster.
 8. koptisk-ortodoxa kyrkan

  koptisk-ortodoxa kyrkan, koptiska kyrkan, arabiska Al-kanīsa al-qibtiyya al-urthūduksiyya, den arabiska kristenhetens dominerande kyrka, hörande till de orientaliska kyrkorna.
 9. Pantera

  Pantera, amerikansk hårdrockgrupp från Texas, bildad 1981 av bröderna Diamond ”Dimebag” Darrell Abbott ( 1966–2004, gitarr) och Vinnie Paul Abbott ( född 1964, trummor).
 10. gregorianska reformrörelsen

  gregorianska reformrörelsen, kyrklig reformrörelse under högmedeltiden, benämnd efter påven Gregorius  VII.