1. abducera

  abducera, föra en extremitet eller en extremitetsdel åt sidan från kroppens eller kroppsdelens mittlinje.
 2. abduktion

  abduktion, rörelse från kroppens mittlinje.
 3. adducera

  adducera, föra en extremitet eller extremitetsdel mot kroppens eller en kroppsdels mittlinje.
 4. abduktor

  abduktor, muskel som åstadkommer rörelse åt sidan bort från kroppens mittlinje.