1. abduktion

  abduktion, den benämning C.S. Peirce använde om den kreativa formuleringen av nya hypoteser vid förklaring av fakta som i initialskedet ter sig egendomliga (t.ex. det faktum att det finns fossila rester av fiskar långt in på land), men som sedan kan härledas deduktivt ur den nyformulerade hypotesen (att havet en gång gick så långt upp på land).
 2. abduktion

  abduktion, rörelse från kroppens mittlinje.
 3. abduktion

  abduktion, en syllogism vars översats är sann och vars undersats och slutsats är mer eller mindre sannolika.
 4. adduktion

  adduktion, rörelse mot kroppens mittlinje.