1. abolition

  abolition, förordnande av regeringen att vidare åtgärd för att utreda eller lagföra brottslig gärning inte ska äga rum.
 2. abolitionism

  abolitionism, motstånd mot slaveriet som började växa fram under senare delen av 1700-talet.
 3. abolitionism

  abolitionism, internationell rörelse vars syfte var att avskaffa reglementerad och annan prostitution.
 4. Linus Pauling

  Pauling, Linus, född 28 februari 1901, död 19 augusti 1994, amerikansk kemist och mottagare av Nobels kemipris (1954) respektive fredspris (1963 för 1962).