1. abonnemang

  abonnemang, beställning och betalning i förväg för rätten till en serie av likartade tjänster eller varor under en viss tid, t.ex. teaterplatser eller tidningar.
 2. public service

  public service, TV och radio som är politiskt, ekonomiskt och religiöst oberoende samt drivs utan vinstsyfte och utan direkt inflytande från offentliga eller privata aktörer.

 3. Wall Street Journal

  Wall Street Journal, egentligen The Wall Street Journal, amerikansk finanstidning, grundad 1889 i New York av Charles Dow ( 1851–1902) och Edward Jones ( 1856–1920).
 4. presstöd

  presstöd, statliga indirekta och direkta åtgärder för att påverka utgivningen av dagstidningar.

 5. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 6. HBO

  HBO, Home Box Office, amerikanskt TV-bolag och USA:s första kabel-TV-nätverk, grundat av medieföretaget Time Inc. 1972 och ägt av Time Warner Inc.

 7. betalvägg

  betalvägg, betalmur, funktion som innebär helt eller delvis begränsad tillgång till innehållet på en webbplats för den som inte är villig att betala.

 8. Gula Tidningen

  Gula Tidningen, annonstidning grundad i Stockholm 1981, sedan 1985 utgiven två gånger per vecka.
 9. prenumeration

  prenumeration, för viss tidsperiod – månad, halvår, helår – beställd och i förskott betald tidning, tidskrift eller bokverk.
 10. video on demand

  video on demand, VOD, beställvideo, tjänst som möjliggör för användare att på begäran se TV-program eller film i TV, dator, läsplatta eller mobil.