1. bildtelefon

    bildtelefon, abonnentutrustning för bildsamtal, dvs. överföring av ljud och rörliga bilder mellan två eller flera abonnenter.

  2. elektronikindustri

    elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.
  3. telefon

    telefon, telefonapparat, abonnentutrustning för telefoni.