1. poddsändning

  poddsändning, engelska podcasting, publicering på internet samt streaming och nedladdning av ljud och film med RSS-teknik (se RSS).

 2. taltidning

  taltidning, tidning som får abonneras av synskadade, afatiker, dyslektiker och funktionshindrade som inte kan hålla i eller bläddra i en tidning.
 3. fjärrkyla

  fjärrkyla, kylsystem som omfattar många byggnader med kylbehov för luftkonditionering sommartid.
 4. samdistribution

  samdistribution, gemensam distribution av konkurrerande företags produkter.
 5. folkteater

  folkteater, ett i teaterdebatten flitigt använt, värdeladdat och svårbestämt begrepp.