1. abrasion

  abrasion, vågerosion, vågornas erosion vid kuster och insjöstränder med hjälp dels av vågornas egen lösbrytande och underminerande verksamhet, dels av fasta partiklar i vattnet.
 2. abrasion

  abrasion, förslitning av fjädrar hos fåglar; se bräm.
 3. abrasionsvittne

  abrasionsvittne, strandpelare, mer eller mindre fristående pelarlik bildning, skapad genom vågabrasion i fast berg som är inhomogent på grund av varierande sammansättning eller sprickrikedom.
 4. abrasion

  abrasion, slitage av tandsubstans, abrasio dentium.
 5. abrasionsbrant

  abrasionsbrant, klint, långsträckt brant i fast berg eller lösa avlagringar, skapad genom vågerosion; jämför abrasion.
 6. abrasionsplan

  abrasionsplan, nästan plan yta i fast berg eller lösa avlagringar, skapad genom vågerosion; jämför abrasion.
 7. vågerosion

  vågerosion, detsamma som abrasion.
 8. glacialerosion

  glacialerosion, all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis.
 9. grotta

  grotta, naturlig hålighet i berg stor nog att rymma en vuxen person.
 10. klint

  klint, abrasionsbrant, brant sluttning i fast berg eller lösa avlagringar, i allmänhet bildad genom vågornas abrasion.