1. absolut

  absolut, ovillkorlig, oinskränkt, obetingad.
 2. Absolut Vodka

  Absolut Vodka ®, spritsort som tillverkas i Åhus i Skåne; alkoholhalt: 40–50 volymprocent.
 3. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 4. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten, den absoluta temperaturskalans (se absolut temperatur) nollpunkt.
 5. absolut monarki

  absolut monarki, statsskick där en furste innehar alla befogenheter utan sidoordnade politiska organ eller fortlöpande kontroll.
 6. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 7. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 8. sekt

  sekt, religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle.
 9. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 10. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.