1. absorptionslinje

  absorptionslinje, mörk linje i spektrum från en ljuskälla.
 2. tillväxtkurva

  tillväxtkurva, inom astrofysiken sambandet mellan halten av ett grundämne i en stjärnas atmosfär och styrkan av en absorptionslinje från ämnet i stjärnans spektrum.
 3. kontinuum

  kontinuum, kontinuerlig följd, kontinuerligt förlopp; i matematiken en benämning på mängden av alla reella tal; även ett metriskt rum som är kompakt och sammanhängande och inte utgörs av bara en enda punkt.
 4. emissionslinje

  emissionslinje, ljus linje i spektrum från en ljuskälla, vanligen en tunn lysande gas.
 5. CH-radikalen

  CH-radikalen, interstellär molekyl som redan 1940 identifierades (jämte CH + och CN) genom sina absorptionslinjer från diffusa gasmoln framför några få ljusstarka närbelägna stjärnor.
 6. ekvivalentbredd

  ekvivalentbredd, mått på en spektrallinjes styrka i ett spektrum t.ex. från en stjärna.
 7. effektiv temperatur

  effektiv temperatur, ett inom astrofysiken centralt temperaturbegrepp.
 8. H- och K-linjerna

  H- och K-linjerna, två starka absorptionslinjer från joniserat kalcium i solens och många andra stjärnors spektra vid våglängderna 396,8 nm (H) respektive 393,4 nm (K).
 9. cirkumstellära linjer

  cirkumstellära linjer, spektrallinjer i stjärnors spektra från materia kring stjärnorna.
 10. F-stjärna

  F-stjärna, stjärna av spektraltyp F.