1. abstraktion

    abstraktion, en tankeprocess (eller resultatet av en sådan) i vilken man bortser från vissa egenskaper hos en företeelse eller ett föremål och i stället uppmärksammar en eller några få egenskaper.
  2. datorisering

    datorisering, den vedertagna benämningen på den sedan början av 1950-talet pågående process där datorer tas i anspråk för allt fler uppgifter.

  3. dator

    dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.